Logo Hajnówka OSIR

News

News zdjęcie id 897

Czołem Biegacze, Sympatycy Sportu, Ludzie Dobrej Woli!

01.09.2020

Czołem Biegacze, Sympatycy Sportu, Ludzie Dobrej Woli!
Grupa ,,Hajnówka Biega" podejmuje kolejne wyzwanie w trosce o zdrowie Kubusia - małego hajnowianina, cierpiącego na agresywną postać SMA. Historię Kuby zna już cała Polska, jednak skarbonka na leczenie małego wojownika wciąż czeka, by jak najszybciej zapełnić się po brzegi. Dlatego po raz kolejny zapraszamy do udziału w charytatywnej akcji sportowej ,,Okrążenia dla Kubusia".

Jeśli lubisz wysiłek fizyczny, kochasz biegać, a przede wszystkim jeśli zależy Ci, by marzenia Rodziców Kuby stały się rzeczywistością, by dzielny, waleczny malec mógł cieszyć się życiem przyjdź 6 września na stadion lekkoatletyczny OSiR w Hajnówce i przebiegnij tyle okrążeń, ile sił starczy w nogach. Zasil skarbonkę Kubusia, podejmij wyzwanie https://www.siepomaga.pl/hajnowkabiegadlakubusia

Szczegóły wydarzenia w regulaminie:

Regulamin biegu charytatywnego

„Okrążenia dla Kubusia”

 

ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest grupa Hajnówka Biega reprezentowana przez:

Tomasz Androsiuk, Jan Sołoguba, Michał Łuksza, Barbara Androsiuk, Anna Giermaniuk, Sylwia Gorbacz, Tomasz Grygoruk

CEL

1. Zbiórka pieniędzy na leczenie chorego chłopca - Kuby Suchodoły

2. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Integracja środowiska biegowego.

TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 6 września 2020 r. na terenie stadionu lekkoatletycznego w Hajnówce przy ulicy ks. A. Dziewiatowskiego 2.

Czas trwania 5 godzin.

2. Trasa biegu to pętla o długości 407 m. (Drugi tor bieżni i dalsze)

3. Biuro zawodów czynne będzie przez cały czas trwania biegu, na terenie obiektów sportowych przy stadionie lekkoatletycznym w Hajnówce przy ulicy ks. A. Dziewiatowskiego 2.

4. Oficjalny start odbędzie się 6 września o godz. 11:00, a zakończenie biegu będzie miało miejsce o godzinie 16:00

5. Ilość przebiegniętych okrążeń i kilometrów oraz kwota zebranych pieniędzy będzie podana do publicznej wiadomości na stronie wydarzenia, w komunikacie prasowym rozesłanym do mediów i na profilu wydarzenia FB Hajnówka Biega.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 06 września 2020r. ukończyły 18 lat i złożą podpis potwierdzający zdolność do udziału w biegu. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

2. W imprezie można wziąć udział indywidualnie oraz jako uczestnik sztafety drużynowej. Do zapisów na bieg drużynowy zapraszamy 5 biegaczy. Każdy z zapisanych na bieg główny uczestników zobowiązany będzie biegać (poruszać się) po okrążeniach o długości minimum 407 metrów (tor 2 bieżni i dalsze). Tor 1 bieżni zostaje wyłączony z korzystania. Okrążenia będą sumowane/zliczane przez wolontariuszy.

3. W imprezie można wziąć udział również indywidualnie. W takiej formie można uczestniczyć w imprezie dowolną ilość razy i przez dowolny czas, pokonując dowolną ilość okrążeń. Najważniejszy cel: pomóc choremu chłopcu. Okrążenia również będą sumowane/zliczane przez wolontariuszy. Wygrywają 3 osoby z największą liczbą okrążeń w kategoriach Mężczyźni i Kobiety.

4. Osoby zainteresowane zapisują się na dowolnie wybraną przez siebie godzinę w trakcie trwania sztafety.

5. Na bieg grupowy - sztafetę, 1 uczestnik może się zapisać tylko 1 raz.

6. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w imprezie jest złożenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia wraz z okazaniem dokumentu tożsamości celem weryfikacji oraz dokonanie dowolnej wpłaty startowej.

8. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

9. Organizatorzy przewidzieli nagrody dla 3 zawodników i 3 zawodniczek oraz 3 drużyn, którzy przebiegną największą ilość okrążeń. Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest podanie podczas rejestracji jednobrzmiącej nazwy drużyny. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę okrążeń pokonanych przez 5 najlepszych zawodników danej drużyny. O zwycięstwie decyduje najwyższa łączna suma okrążeń członków drużyny. Dekoracja odbędzie się po zakończonym biegu.

10. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który należy przypiąć z przodu w widocznym miejscu.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do imprezy będą prowadzone w dniu zawodów.

2. Opłatą startową za udział w biegu jest dowolna darowizna do puszki dostarczonej przez organizatora. Całość zebranych środków zostanie przekazana na leczenie Kubusia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników akcji oraz do wykorzystania wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r., Nr 101 poz 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulamin korzystania z obiektu OSiR http://www.osir.hajnowka.pl/news,874,regulamin-korzystania-z-obiektu-osir.html

2. Na bieżni mogą przebywać tylko uczestnicy biegu; obowiązuje strój sportowy.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

4. Bieg rozgrywany jest w czasie pandemii COVID-19. Bieg odbędzie się z zachowaniem wszystkich aktualnych wymogów sanitarnych określonych w przepisach.

5.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

6.W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

7.Kontakt do organizatora: Tomasz Androsiuk 609 682 828


Zapraszamy!

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.