Logo Hajnówka OSIR

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 13363
W sumie: 13363

HAJNOWSKA DWUNASTKA 2022

Puszcza Białowieska o każdej porze roku stara się przypodobać swoim gościom. Jesienią czyni to jednak szczególnie wdzięcznie, nie tylko oferując bogactwo runa leśnego, ale także kolorowy dywan spadających liści, który miło szeleści pod nogami i upaja nozdrza specyficznym aromatem.

W Puszczy jak wiadomo zgubić się praktycznie nie da. Są tryby, wycięte po części jeszcze za carskich czasów, co pół wiorsty (a więc nieco ponad pół kilometra) w liniach prostych właściwie północ-południe i wschód-zachód i dzielące Puszczę na sektory. Niektóre tryby są trudne do dostrzeżenia, ale zdecydowana ich część to proste jak strzała leśne drogi. Mają one swój urok — leśnych tuneli, kolorowych szczególnie w październiku i to właśnie tymi tunelami zmierzali do mety zawodnicy biorący udział w 13 Hajnowskiej Dwunastce.

Start                                                                                                  Zwycięzca na trasie

Na trasie                                                                                             Meta

1 października 2022 - najpierw nieco deszczowy, lecz po chwili piękny, słoneczny dzień przywitał 68 uczestników naszego biegu. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka Ireneusz Kiendyś oraz Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Hajnówka Krzysztof Zamojski. Do ładnej pogody dostroili się także organizatorzy – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce i Nadleśnictwo Hajnówka. Jak podkreślali sami biegacze, organizacja zawodów stała na wysokim poziomie. Bardzo dobrze przygotowana trasa, odpowiednia obsada sędziowska, a przede wszystkim panująca przyjazna atmosfera wyróżnia nasze miasto spośród innych, w których odbywają się podobne imprezy promujące zdrowy tryb życia.

Trofea

Bieg przełajowy pokonali wszyscy startujący zawodnicy. Każdy został udekorowany drewnianym, imiennym medalem. Dystans 12 kilometrów jako pierwszy ukończył Paweł Krochmal, a najlepszą wśród pań okazała się Agnieszka Romaniuk - oboje z Warszawy.

WYNIKI - TUTAJ

Zwycięzcy otrzymali Puchary Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka. Poza tym zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-III w kategoriach wiekowych zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami. Dekoracji dokonali przedstawiciele Miasta Hajnówka i Nadleśnictwa oraz Dyrektor Parku Wodnego Mirosław Chilimoniuk, który zaprosił do skorzystania z atrakcji pływalni. Sękacze Białowieskie były nagrodami w kat. drużynowej. Wyróżniliśmy też dwóch Sędziów – Edwarda Ponieckiego i Sergiusza Juziuczuka za wieloletnią pomoc i wsparcie podczas organizacji imprez sportowych.

Zwycięzcy w kat. Open Mężczyzn                                                    Zwyciężczynie w kat. Open Kobiet  

Wyróżnieni Sędziowie                                                                      Kat. Drużynowa 

Pamiętaliśmy także o najmłodszych zawodnikach i zaraz po starcie głównym przygotowaliśmy im „Bieg za żubrem”. Każde dziecko otrzymało medal, poczęstunek oraz mogło zrobić pamiątkowe zdjęcie z królem Puszczy Białowieskiej.

Hajnowski Dom Kultury, reprezentowany przez zespoły taneczne Przepiórka i Abrakadabra, umilił uczestnikom czas oczekiwania na dekorację, po czym wszyscy zostali zaproszeni przez Dyrektora OSiR Mirosława Awksentiuka na poczęstunek - specjały regionalnej kuchni przygotowane przez Tartaczną – Lokal Gastronomiczny z Hajnówki. Rozmowy, biesiadowanie i tańce przy ognisku umilił DJ SaQś.

Bieg za Żubrem                                                                                 Występ zespołu Hajnowskiego Domu Kultury  

Wczesną jesienią, gdy słońce jeszcze mocno operuje, ale nie jest już gorąco jak latem, bieganie po lesie jest bardzo przyjemną formą aktywnego wypoczynku, a Puszcza Białowieska kryje w sobie tyle pięknych zakamarków, że można do niej wracać w nieskończoność…

Małgorzata Muszkatel

Przy realizacji imprezy biegowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce wspierali:

 • Nadleśnictwo Hajnówka
 • Urząd Miasta Hajnówka
 • Park Wodny
 • Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Białowieży
 • Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej w Hajnówce
 • Pogotowie Ratunkowe
 • Hajnowski Dom Kultury
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
 • elektronicznezapisy.pl
 • maratonypolskie.pl
 • Tartaczna - Lokal Gastronomiczny
 • DJ SaQś
 • Żubrzyca Roksana
 • Sędziowie na trasie i punkcie odżywczym

fot. Roman Wnuczko

fot. Marek Hanula


 

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY:

 • popularyzacja sportu dla wszystkich, jako zdrowego stylu życia,

 • propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu, czynnego wypoczynku rodzinnego oraz formy doskonalenia fizycznego i poprawy stanu zdrowia,

 • promocja regionu Puszczy Białowieskiej i wartości kulturowych Podlasia.

II. ORGANIZATOR, TERMIN I MIEJSCE:

 • organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, Nadleśnictwo Hajnówka

 • start - 01.10.2022r. (sobota) godz. 12ºº, Nadleśnictwo Hajnówka, ul. Kolejki Leśne.

 • meta - teren Nadleśnictwa Hajnówka.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 01.10.2022rukończyły 18 lat i złożą podpis potwierdzający zdolność do udziału w biegu,

 • podczas weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości.

IV. TRASA BIEGU:

 • 12 kilometrów leśnymi drogami przez urocze zakątki Puszczy Białowieskiej.

 • na trasie zlokalizowany zostanie jeden punkt odżywczy z wodą.

V. ZGŁOSZENIA:

 • imienne zgłoszenia elektroniczne po wypełnieniu formularza na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl w terminie od 23.08.2022r. do 23.09.2022r.

 • drużynowe - udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji, wpisując w odpowiednie pole jednobrzmiącą nazwę drużyny. Warunkiem klasyfikowania jest min. 4-osobowy skład drużyny, zawierający w tym min. 1 kobietę. Za wynik końcowy uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników danej drużyny, w tym 1 kobiety. O zwycięstwie decyduje najniższa łączna suma czasów członków drużyny.

 • nie będą przyjmowane zgłoszenia w dniu biegu!

 • za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i wpłacenie opłaty startowej.

 • osoby, które dokonają zgłoszenia, zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej w ciągu 3 dni. W innym przypadku zgłoszenia będą usuwane z bazy danych.

 • Zamiana zawodników na liście startowej możliwa wyłącznie do dnia 23.09.2022r.

VIOPŁATA WPISOWA:

 • wpłata na konto organizatora - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce

PKO BP S.A. 23 1020 1332 0000 1102 0270 8360

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

tel. (0-85) 682 27 76, e-mail: awksentiuk@hajnowka.pl

 • wysokość opłaty - 80,00 zł

 • wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 • w przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego Organizator zastrzega sobie odwołanie imprezy (nastąpi zwrot opłaty wpisowej).

VII. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

 • w dniu zawodów 01.10.2022r. w biurze organizacyjnym biegu, na terenie Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne, w godzinach 9°° - 11³° - po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu zgody udziału w Hajnowskiej Dwunastce na własną odpowiedzialność,

 • obowiązkowa dezynfekcja rąk przed odebraniem numeru startowego.

 • przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu XIII Hajnowskiej Dwunastki.

VIII. KLASYFIKACJE:

 • K I 18-29 lat, K II 30-39 lat, K III 40-49 lat, K IV 50-59 lat, K V 60-69 lat, K VI > 69 lat

 • M I 18-29 lat, M II 30-39 lat, M III 40-49 lat, M IV 50-59 lat, M V 60-69 lat, M VI > 69 lat

 • drużynowa

IX. NAGRODY:

 • puchary w klasyfikacji generalnej open kobiet i mężczyzn (za miejsca I - IV), pamiątkowe statuetki w poszczególnych kategoriach wiekowych (za miejsca I - III), medale wszystkim zawodnikom, którzy ukończą bieg,

 • nagrody niespodzianki w klasyfikacji drużynowej,

 • wręczenie nagród odbędzie się obok linii mety o godz. 14°°.

XPOZOSTAŁE INFORMACJE:

 • zaleca się bezwzględne zachowanie dystansu społecznego oraz ostrożności związanej z epidemią koronawirusa w trakcie trwania zawodów

 • podczas trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną i ubezpieczenie każdego zawodnika.

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe przy ograniczonym ruchu drogowym.

 • uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.

 • sprawy sporne rozstrzygają Kierownik Biegu i Sędzia Główny.

 • po starcie głównym odbędzie się „Bieg za żubrem” dla najmłodszych dzieci z rodzin

 • uczestników Hajnowskiej Dwunastki.

 • po biegu zawodnicy otrzymają ciepły posiłek.

 • po biegu wszyscy zawodnicy mogą skorzystać z półgodzinnej, bezpłatnej kąpieli w Parku Wodnym – dojazd po zakończeniu zawodów we własnym zakresie.

 • opłata za udział osoby towarzyszącej w imprezie integracyjnej wynosi 40,00 zł (zestaw dziecięcy – 20,00 zł). Wpłaty należy dokonywać łącznie z opłatą wpisową na podane

 • konto do dnia 23.09.2022r.

 • organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste i sprzęt sportowy podczas trwania zawodów.

 • protesty należy składać drogą mailową w terminie do 48 h po zakończeniu zawodów.

 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy.

 • interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Przetwarzanie Pana danych osobowych odbywa się w celu:

a. Zgłoszenia do udziału w Hajnowskiej Dwunastce – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane będą przechowywane do zakończenia wydarzenia;

b. Nawiązania kontaktu w sprawach związanych z wydarzeniem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane do zakończenia wydarzenia;

c. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata od zakończenia wydarzenia.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia zorganizowania i przeprowadzenia zawodów. W zakresie jaki dotyczy wykonania obowiązków związanych z rozliczeniem, podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.