Logo Hajnówka OSIR

HAJNOWSKA DWUNASTKA

 Informujemy, że w tym roku w terminie półmaratonu organizujemy Hajnowską Dwunastkę

- 12 kilometrowy bieg przełajowy po Puszczy Białowieskiej.

ZAPISY ruszają 20 marca 2023r.

 

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY:

 • popularyzacja sportu dla wszystkich, jako zdrowego stylu życia,

 • propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu, czynnego wypoczynku rodzinnego oraz formy doskonalenia fizycznego i poprawy stanu zdrowia,

 • Upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, zawodowych i

 • środowiskowych,

 • promocja regionu Puszczy Białowieskiej i wartości kulturowych Podlasia.

II. ORGANIZATOR, TERMIN I MIEJSCE:

 • organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, Nadleśnictwo Hajnówka

 • start - 20.05.2023r. (sobota) godz. 12ºº, Nadleśnictwo Hajnówka, ul. Kolejki Leśne.

 • meta - teren Nadleśnictwa Hajnówka.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 20.05.2023r. ukończyły 18 lat i złożą podpis potwierdzający zdolność do udziału w biegu,

 • podczas weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości.

IV. TRASA BIEGU:

 • 12 kilometrów leśnymi drogami przez urocze zakątki Puszczy Białowieskiej.

 • na trasie zlokalizowany zostanie jeden punkt odżywczy z wodą i czekoladą.

 • punkt odżywczy na mecie z wodą, bananami i pączkami.

V. ZGŁOSZENIA:

 • imienne zgłoszenia elektroniczne po wypełnieniu formularza na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl w terminie od 20.03.2023r. do 10.05.2023r.

 • drużynowe - udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji, wpisując w odpowiednie pole jednobrzmiącą nazwę drużyny. Warunkiem klasyfikowania jest min. 4-osobowy skład drużyny, zawierający w tym min. 1 kobietę. Za wynik końcowy uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników danej drużyny, w tym 1 kobiety. O zwycięstwie decyduje najniższa łączna suma czasów członków drużyny.

 • Organizatorzy ustalają limit zgłoszeń na 300 osób. Z chwilą wcześniejszego przekroczenia limitu przyjmowanie zgłoszeń zostanie automatycznie zakończone.

 • nie będą przyjmowane zgłoszenia w dniu biegu!

 • za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i wpłacenie opłaty startowej.

 • osoby, które dokonają zgłoszenia, zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej w ciągu 3 dni. W innym przypadku zgłoszenia będą usuwane z bazy danych.

 • Zamiana zawodników na liście startowej możliwa wyłącznie do dnia 10.05.2023r.

 • Osobom zgłoszonym do dnia 10.05.2023r., organizator gwarantuje: imienny numer startowy, pamiątkowy imienny medal, napój izotoniczny, ser z Puszczy Białowieskiej, pamiątkowy ręcznik, czujnik do pomiaru czasu, bon na biesiadę, godzinną wejściówkę do Parku Wodnego, bilet na przejazd kolejką wąskotorową.

VI. OPŁATA WPISOWA:

 • wpłata na konto organizatora - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce

PKO BP S.A. 23 1020 1332 0000 1102 0270 8360

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

tel. (0-85) 682 27 76, e-mail: awksentiuk@hajnowka.pl

 • wysokość opłaty - 90,00 zł 

 • wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 • Organizator wystawia fakturę VAT na żądanie uczestnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2017r., poz. 1221)

VII. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

 • W przeddzień zawodów 19 maja 2023r. w godz. 15:00 – 21:00 oraz w dniu zawodów 20.05.2023r. w godzinach 9:00 – 11:30 w biurze organizacyjnym biegu, na terenie Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne - po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu zgody na udział w Hajnowskiej Dwunastce na własną odpowiedzialność,

 • numer startowy należy przypiąć z przodu, w widocznym miejscu.

 • przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu XIV Hajnowskiej Dwunastki.

VIII. KLASYFIKACJE:

 • K I 18-29 lat, K II 30-39 lat, K III 40-49 lat, K IV 50-59 lat, K V 60-69 lat, K VI > 69 lat

 • M I 18-29 lat, M II 30-39 lat, M III 40-49 lat, M IV 50-59 lat, M V 60-69 lat, M VI > 69 lat

 • najlepsi zawodnicy zamieszkujący teren powiatu hajnowskiego M i K

 • drużynowa

IX. NAGRODY:

 • medale wszystkim zawodnikom, którzy ukończą bieg,

 • puchary i nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej open kobiet i mężczyzn

  (300,00, 200,00, 100,00 za miejsca I - III),

 • pamiątkowe statuetki i nagrody pieniężne w poszczególnych kategoriach wiekowych (150,00, 100,00, 50,00 zł za miejsca I - III),

 • nagrody w kat. najlepszy zawodnik/zawodniczka z powiatu hajnowskiego

  (150,00, 100,00, 50,00 zł miejsca I - III),

 • Nagrody pieniężne nie dublują się. Zawodnik, który zdobędzie nagrody w kat. open, kat. wiekowej, kat. najlepszy zawodnik/zawodniczka z powiatu hajnowskiego otrzymuje kwotę wyższą.

 • nagrody niespodzianki w klasyfikacji drużynowej (za miejsca I - III).

 • wręczenie nagród odbędzie się obok linii mety o godz. 14°°.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • podczas trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną i ubezpieczenie każdego zawodnika.

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe przy ograniczonym ruchu drogowym.

 • uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.

 • sprawy sporne rozstrzygają Kierownik Biegu i Sędzia Główny.

 • po starcie głównym odbędzie się „Bieg za żubrem” dla najmłodszych dzieci z rodzin uczestników XIV Hajnowskiej Dwunastki.

 • po zakończeniu dekoracji wszystkich chętnych zawodników zapraszamy na biesiadę przy ognisku, z oprawą muzyczną i pieczeniem dzika.

 • Opłata za udział osoby towarzyszącej w imprezie integracyjnej wynosi 50,00 zł (zestaw dziecięcy – 25,00 zł). Wpłaty należy dokonywać łącznie z opłatą wpisową na podane konto do dnia 10.05.2023r.

 • wszyscy zawodnicy mogą skorzystać z godzinnego pobytu w Parku Wodnym bilet ważny w dniach 19-21.05.2023r. Dojazd we własnym zakresie.

 • W niedzielę 21.05.2023r. zapraszamy zawodników wraz z rodzinami na przejazd kolejką wąskotorową po Puszczy Białowieskiej – uczestniczą zawodnicy oraz osoby towarzyszące, które dokonały opłaty za udział w imprezie integracyjnej.

 • organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste i sprzęt sportowy podczas trwania zawodów.

 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy.

 • interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.