Logo Hajnówka OSIR

PÓŁMARATON HAJNOWSKI

Rzuć wszystko – jedź do Puszczy Białowieskiej!

Koleżanki i koledzy,

po raz trzeci podejmujemy trud organizacji XX jubileuszowej edycji Półmaratonu Hajnowskiego. Przyczyny obiektywne, które są Wam doskonale znane, nie pozwalały na spotkanie na ścieżkach Puszczy Białowieskiej. Obecna sytuacji również nam nie pomaga, ale chęć zobaczenia się z Wami jest silniejsza od trudności, jakie niesie nam życie.

Zapraszamy Was serdecznie na sobotę, 21 maja 2022r.. Tegoroczny bieg będzie trochę inny, bo przede wszystkim po innej trasie, ze względu na „wyłączenie” Białowieży. Ci, którzy biegali u nas w pierwszych edycjach Półmaratonu przypomną sobie trasę przez puszczańskie wsie, bowiem przez nie poprowadzi ścieżka biegu.

Jubileuszowa edycja odbędzie się pod Honorowym Patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

 

GOOGLE MAPS

 

Pomimo kilku innych zmian, o których przeczytacie w Regulaminie chcemy, aby nasze spotkanie przyniosło Wam wiele radości i miłych wspomnień, stąd też obecne będą drewniane, imienne medale, smaczny obiad w szkole, zaproszenie do Parku Wodnego, czy degustacja pieczonego dzika.

Zapisy ruszają 11 kwietnia 2022r. o godz. 8:00

Przypominamy, że aby znaleźć się na liście startowej wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny, który będzie dostępny na stronie naszego partnera www.maratonypolskie.pl, a dokładnie tutaj: https://elektronicznezapisy.pl/event/6705.html

Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik, którego lekturę polecamy wszystkim zawodnikom i osobom im towarzyszącym.

 • Biuro zawodów otwieramy w piątek, 20 maja. Czekamy na Was od godziny 15:00 w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Hajnówce. Pamiętajcie, że przy odbiorze pakietu startowego będziemy prosić o okazanie dowodu osobistego.

 • Oprócz odebrania pakietu startowego, będziecie mogli skorzystać z bezpłatnego bufetu kawowego. Tego dnia biuro zamykamy o godzinie 21:00.

 • W dniu biegu, parking będzie dostępny wzdłuż ulicy Parkowej oraz na placu Urzędu Miasta Hajnówka przy ulicy Zina 1. Wszelkich informacji udzielać będzie biuro organizacyjne.

 • Pakiety startowe będziecie mogli odebrać także w sobotę, w godzinach 8:00 – 9:30. Dwie uwagi, aby nie było nieporozumień:

  - Nie ma możliwości biegu pod nazwiskiem innego zawodnika.

  - Nie przyjmujemy żadnych zgłoszeń w przeddzień i w dniu biegu - pakiet startowy oraz ubezpieczenie przygotowujemy wyłącznie zawodnikom z listy startowej.

 • Impreza tradycyjnie rozpocznie się w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Hajnówce. To tu, po powitaniu przez Burmistrza Miasta, nastąpi uroczysty przemarsz spod sceny amfiteatru na start honorowy. O godzinie 10:30 czeka Was krótka przebieżka - 200 metrów - do autobusów, po czym zostaniecie przewiezieni na start ostry w okolice Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Wszystkie ubrania możecie zostawić w autobusach nr 1 i 2 - będą na Was czekały w Hajnówce.

 • Start Półmaratonu Hajnowskiego nastąpi o godzinie 12:00. Każdy kilometr trasy biegu będzie oznaczony, żebyście mogli na bieżąco analizować swój czas. Bieg poprowadzi pilot. Przez to, że jezdnia, po której będziecie biegli, jest jedynym traktem łączącym Hajnówkę i Białowieżę, nie da się jej zamknąć. Ruch jest ograniczony, ale będziecie całkowicie bezpieczni – policjanci na motocyklach systematycznie będą puszczać po kilka samochodów. Nad bezpieczeństwem zawodników będą czuwały karetki pogotowia. Ponadto na trasie będą sędziowie, wolontariusze, funkcjonariusze Straży Leśnej.

 • Po przebiegnięciu 6 km wypatrujcie punktu odżywczego, na którym będziecie mogli uzupełnić płyny. Dalej, na 12 i 18 kilometrze również będą czekały punkty z wodą, multiwitaminą i czekoladą. Na mecie – w Amfiteatrze - dodatkowo banany i pączki. Tam też będziecie mogli skorzystać z masażu.

 • Po biegu zapraszamy zawodników pod prysznic do Parku Wodnego (półgodzinny bilet) – ul. 3 Maja 50 oraz na obiad do stołówki przy Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego – ul. Piłsudskiego 3. Droga będzie oznakowana, a odpowiednie talony będą przypięte do numeru startowego.

 • Dekoracja zwycięzców to oficjalny finał naszego Półmaratonu (godz. 15:10). Najpierw w kategorii wiekowej, następnie open i drużynowej. Na koniec, jak zwykle czeka losowanie nagród, ale musicie być ze swoim numerem startowym.

 • Na tym kończy się akcent sportowy naszej imprezy, ale tuż po losowaniu, ok. godz. 16.30 zapewniamy Wam transport na spotkanie integracyjne. A tam: muzyka, zabawa, degustacja potraw, pieczenie dzika.

 • Dla przypomnienia: osoby towarzyszące, które zechcą uczestniczyć w Biesiadzie, muszą dokonać opłaty na podane w regulaminie konto w wysokości 50,00 zł (25,00 zł - zestaw dziecięcy) do 11 maja 2022r. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz ilość osób mu towarzyszących. W imprezie uczestniczą wyłącznie osoby, które dokonały opłaty.

 • Uczestnicy Półmaratonu otrzymują dodatkowy, 60 – minutowy, bilet wstępu do Parku Wodnego wykorzystania w dniach 20-22.05.2022r.

 • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 85 682 27 76. Do zobaczenia już niebawem!

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja sportu powszechnego, w tym biegów masowych, jako zdrowego stylu życia,

 • Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu, czynnego wypoczynku rodzinnego oraz formy doskonalenia fizycznego i poprawy stanu zdrowia,

 • Upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych,

 • Promocja regionu Puszczy Białowieskiej i wartości kulturowych Podlasia.

II. TERMIN I MIEJSCE:

 • 21 maja 2022r. (sobota) godz. 10:30 start honorowy z Amfiteatru Parku Miejskiego, ulica Parkowa w Hajnówce,

 • Godz. 12:00 start ostry z okolic Rezerwatu Pokazowego Żubrów,

 • Na start ostry organizator zapewnia dojazd autobusami,

 • Meta - Amfiteatr w Parku Miejskim w Hajnówce.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 21 maja 2022r. ukończyły 18 lat i złożą podpis potwierdzający zdolność do udziału w biegu lub przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w półmaratonie,

 • Podczas weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości,

 • Zawodników obowiązuje limit czasu ukończenia biegu wynoszący 2,5 godziny (przybiegną do mety do godz. 14:30). Po przekroczeniu limitu zawodnicy będą zdejmowani z trasy.

IV. TRASA BIEGU:

 • Rezerwat Pokazowy Żubrów – Hajnówka: szosa asfaltowa przez malownicze zakątki Puszczy Białowieskiej, w tym puszczańskie wioski Teremiski, Budy.

 • Na trasie będą 3 punkty odżywcze z wodą, napojami i czekoladą (na 6, 12, 18 km),

 • Punkt odżywczy na mecie z wodą, bananami i pączkami.

V. ZGŁOSZENIA:

 • Elektroniczne zgłoszenia imienne po wypełnieniu formularza na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl od godziny 8.00 dnia 11 kwietnia 2022r.

 • Uczestnik biegu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego wprowadzenia danych podczas zgłoszenia do imprezy.

 • Zgłoszenia drużynowe - udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji, wpisując w odpowiednie pole jednobrzmiącą nazwę drużyny. Warunkiem klasyfikowania jest min. 4 – osobowy skład drużyny, zawierający w tym min. 1 kobietę. Za wynik końcowy uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników danej drużyny, w tym 1 kobiety. O zwycięstwie decyduje najniższa łączna suma czasów członków drużyny. Nie ma możliwości dokonywania zmian w składach drużyn w dniu biegu.

 • Organizatorzy ustalają limit zgłoszeń na 350 osób. Z chwilą wcześniejszego przekroczenia limitu przyjmowanie zgłoszeń zostanie automatycznie zakończone.

 • Nie będą przyjmowane zgłoszenia w dniu biegu.

 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i wpłacenie opłaty wpisowej.

 • Osoby, które dokonają zgłoszenia, zobowiązane są do wpłacenia opłaty wpisowej w ciągu 3 dni z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej. W innym przypadku zgłoszenia będą usuwane z bazy danych.

 • Zamiana zawodników na liście startowej możliwa do dnia 11 maja 2022r. Warunkiem jest listowne przesłanie deklaracji o zamianie zawodników z pełnymi danymi osób zainteresowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia) z ich odręcznymi podpisami.

 • Osobom zgłoszonym do dnia 11 maja 2022r., mieszczącym się w limicie zgłoszeń, organizator gwarantuje pakiet startowy, w skład którego wchodzą: imienny numer startowy, pamiątkowy gadżet, czujnik do pomiaru czasu, bon na obiad, bon na Biesiadę, godzinna wejściówka do Parku Wodnego, napój izotoniczny.

VI. OPŁATA WPISOWA:

Należy wpłacić na konto organizatora - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce:

PKO BP S.A. 23 1020 1332 0000 1102 0270 8360

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 27 76, e-mail: awksentiuk@hajnowka.pl

 • Wysokość opłaty - 120,00 zł.

 • Kobiety, które ukończyły 65 rok życia, mężczyźni powyżej 70 roku - zwolnieni z opłaty.

 • Zawodnicy przebywający na stałe na terenie powiatu hajnowskiego i zrzeszeni w „Hajnówka Biega” lub „RKB Hajnówka” – 60,00 zł.

 • Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi,

 • Uwaga! W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego Organizator zastrzega sobie odwołanie imprezy (nastąpi zwrot opłaty wpisowej)

 • Organizator wystawia fakturę VAT na żądanie uczestnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2017r., poz. 1221)

VII. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

 • W przeddzień zawodów 20 maja 2022r. w biurze zawodów - Amfiteatr Miejski w Hajnówce w godzinach 15.00 – 21.00 oraz w dniu zawodów od 8.00 do 9.30 – po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu oświadczenia o zdolności do udziału w Półmaratonie na własną odpowiedzialność,

 • Numer należy przypiąć z przodu, w widocznym miejscu.

 • Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Półmaratonu Hajnowskiego.

VIII. KLASYFIKACJE:

 • K I 18 - 29 lat, K II 30 - 39 lat, K III 40 - 49 lat, K IV 50 - 59 lat, K V 60 - 69 lat, K VI > 59 lat

 • M I 18 - 29 lat, M II 30 - 39 lat, M III 40 - 49 lat, M IV 50 - 59 lat, M V 60 - 69 lat, M VI > 69 lat

 • drużynowa

 • najlepsi zawodnicy zamieszkujący teren powiatu hajnowskiego M i K (miejsca I-III),

 • najstarsza zawodniczka

 • najstarszy zawodnik

 • najmłodsza uczestniczka

 • najmłodszy uczestnik

IX. NAGRODY:

 • Każdy zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma imienny medal,

 • Klasyfikacja generalna wśród kobiet i mężczyzn, za miejsca I - VI puchary oraz nagrody pieniężne:

Mężczyźni / Kobiety

 • I miejsce - 700,00 zł / I miejsce - 700,00 zł
 • II miejsce - 600,00 zł / II miejsce - 600,00 zł
 • III miejsce - 500,00 zł / III miejsce - 500,00 zł
 • IV miejsce - 400,00 zł / IV miejsce - 400,00 zł
 • V miejsce - 300,00 zł / V miejsce - 300,00 zł
 • VI miejsce - 200,00 zł / VI miejsce - 200,00 zł
 • W kategoriach wiekowych, za miejsca I - III zawodnicy otrzymują pamiątkowe statuetki,

 • Nagrody niespodzianki w klasyfikacji drużynowej,

 • Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe,

 • Wręczenie nagród odbędzie się w Amfiteatrze o godzinie 15:00.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • Zawodnicy po ukończeniu biegu mają możliwość skorzystania z natrysków w Parku Wodnym oraz spożycia posiłku w Liceum Ogólnokształcącym z DNJB przy ulicy Piłsudskiego 3,

 • Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie,

 • Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, rolkach oraz z wózkami z dziećmi,

 • Podczas trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną,

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe przy ograniczonym ruchu drogowym,

 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem, podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem drogowym (należy poruszać się prawą stroną jezdni),

 • Sprawy sporne rozstrzygają Kierownik Biegu i Sędzia Główny,

 • Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z zawodnikami, a także dane osobowe mogą być wykorzystane przez organizatorów, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy,

 • Po zakończeniu dekoracji wszyscy chętni zawodnicy zostaną przewiezieni na spotkanie integracyjne - wyjazd o godz. 16:30.

 • Osoby towarzyszące zawodnikom, chcące uczestniczyć w Biesiadzie, dokonują wpłaty na podane konto w wysokości 50,00 zł (zestaw dziecięcy – 25,00 zł) do 11 maja 2022r. Opłata nie podlega zwrotowi. W imprezie uczestniczą wyłącznie osoby, które dokonały opłaty.

 • interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

XI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PÓŁMARATONU HAJNOWSKIEGO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 4. Przetwarzanie odbywa się w celu:

  1. wykorzystania wizerunku oraz imienia i nazwiska, w tym rozpowszechniania w materiałach promocyjnych, publikacji na stronach internetowych i mediach społecznościowych Administratora, a także w celu wywieszania zdjęć w placówce Administratora - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody;

  2. rejestracji i udziału w biegu oraz wszelkich czynności z tym związanych, m. in. przygotowanie pakietu startowego, objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, opracowanie i publikacja wyników oraz wręczenie nagród - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe uczestników przechowywane będą do zakończenia biegu, natomiast zawodników nagradzanych miejsc do czasu wręczenia nagród oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;

  3. Wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora w związku z rozliczeniem – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym dokonano rozliczenia;

  4.  ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata od zakończenia wydarzenia.

 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych oraz ITL Media Group.

 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia udziału w działaniach Administratora, z tym, że wizerunek oraz imię i nazwisko będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia zorganizowania i przeprowadzenia zawodów. W zakresie jaki dotyczy wykonania obowiązków związanych z rozliczeniem, podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.