Logo Hajnówka OSIR

PÓŁMARATON HAJNOWSKI

18 maja w Hajnówce spotkamy się z zawodnikami na niezwykłej, kameralnej imprezie biegowej. 17 z 21 kilometrów pięknej przyrodniczo trasy prowadzi przez Puszczę Białowieską - najlepiej zachowany las nizinny w Europie.

Na uczestników czekają ciekawe pakiety startowe, utrzymane w klimacie puszczańskim, imienne numery i oryginalne, jak zawsze wykonane z drewna, medale. Najlepsi otrzymają rzeźby żubra i drewniane puchary. Zapewniamy transport na start, obiad regeneracyjny po biegu, wstęp do Parku Wodnego, rozlosowanie nagród rzeczowych, transport na imprezę integracyjną do Ośrodka Jagiellońskie. Będzie muzycznie, tanecznie i smakowicie. I tak do godziny 22, o której do puszczy powróci cisza.

Półmaraton Hajnowski - najważniejsze informacje, dotyczące przebiegu imprezy:

 • Do biura biegu w Amfiteatrze Parku Miejskiego, przy ulicy Parkowej, zapraszamy w piątek 17 maja w godzinach 15:00 – 21:00. Przy odbiorze pakietu startowego należy okazać dowód osobisty! Bardzo prosimy Hajnowian o odbieranie pakietów w piątek :)

 • W tym dniu zawodnikom udostępniamy bufet kawowy.

 • Pakiety startowe można będzie odebrać także w sobotę, 18 maja, w godzinach 8:00 - 9:30

 • Przypominamy, że nie ma możliwości biegu pod nazwiskiem innego zawodnika. Nie przyjmujemy też żadnych zgłoszeń w przeddzień i w dniu biegu - pakiet startowy oraz ubezpieczenie przygotowane są wyłącznie zawodnikom z listy startowej publikowanej na stronie maratonypolskie.pl. Odbiór pakietów za osoby nieobecne możliwy po biegu.

 • Parkingi: przy Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. Zina 1 oraz wzdłuż ulicy Parkowej. Wszelkich informacji udzielać będzie biuro organizacyjne i służby techniczne organizatora, oznakowane w sposób widoczny identyfikatorami.

 • Po uroczystym otwarciu biegu przez Burmistrza Miasta Hajnówka zawodnicy, w asyście mażoretek i orkiestry dętej Straży Pożarnej, przemaszerują na start honorowy. O 10:30 krótka przebieżka do czekających autobusów. Następnie przejazd do Białowieży na start ostry. Wszystkie ubrania można zostawić w autobusach nr 1 i 2 - będą czekały w Hajnówce, przy ul. Parkowej.

 • Start ostry o godzinie 12:00 z parkingu w Białowieży.

 • Na trasie, na 6, 12 i 18 kilometrze, zapewniamy punkty odżywcze z wodą mineralną i multiwitaminą oraz gorzką czekoladą. Na mecie dodatkowo banany i pączki.

 • Każdy z zawodników, po ukończonym biegu otrzyma imienny, pamiątkowy medal. Najlepsi w kategoriach wiekowych statuetki żubra, a zwycięzcy w kat. open drewniane puchary i nagrody pieniężne. Sękacze będą nagrodami w kat. drużynowych.

 • Na płycie Amfiteatru będzie stanowisko do masażu.

 • Po biegu zapraszamy zawodników pod prysznic do Parku Wodnego (półgodzinny bilet) oraz na obiad do stołówki przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. Droga będzie oznakowana, a odpowiednie bileciki będą przypięte do numeru startowego.

 • Uczestnicy Półmaratonu otrzymują dodatkowo 60 – minutowy bilet wstępu na pływalnię do wykorzystania w dniach 16 – 19 maja (pakiet można odebrać wcześniej po telefonicznym uzgodnieniu – 604 153 073).

 • Dekoracja i losowanie nagród to oficjalny finał naszego Półmaratonu (godz. 15.10). Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie na koronie hajnowskiego Amfiteatru i czas ruszać w Puszczę, w otoczenie pięknej przyrody, na degustację specjałów kuchni regionalnej.

 • Uczestnicy spotkania integracyjnego zostaną przewiezieni do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. Wyjazd autobusami z Amfiteatru o godz. 16:30.

 • Dzieciom zawodników zapewniamy dmuchaną zjeżdżalnię i zabawy z animatorem.

 • Powrót z biesiady do Hajnówki w godzinach: 20:00, 21:00, 21:45 i 22:00. Wszystkie autobusy wracają przez Białowieżę, dojeżdżają do Żubrówki i jak jest potrzeba przez wsie puszczańskie (Pogorzelce, Teremiski, Budy) na parking przy Urzędzie Miasta.

 • Zapraszamy do skorzystania z oferty Parku Wodnego - Noc muzeów, więcej informacji TUTAJ

 • W niedzielę, 19 maja, o godzinie 10:00 Nadleśnictwo Hajnówka zaprasza na ok. godzinny przejazd kolejką wąskotorową na dolinę rzeki Leśnej. Zawodnicy bezpłatnie, po okazaniu numeru startowego; pozostali zgodnie z cennikiem.

Małgorzata Muszkatel

 

LISTA STARTOWA TUTAJ

 

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja sportu powszechnego, w tym biegów masowych, jako zdrowego stylu życia,

 • Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu, czynnego wypoczynku rodzinnego oraz formy doskonalenia fizycznego i poprawy stanu zdrowia,

 • Upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych,

 • Promocja regionu Puszczy Białowieskiej i wartości kulturowych Podlasia.

II. TERMIN I MIEJSCE:

 • 18 maja 2019r. (sobota) godz. 10:30 start honorowy z Amfiteatru Parku Miejskiego, ulica Parkowa w Hajnówce,

 • Godz. 12:00 start ostry z Białowieży - plac przy amfiteatrze,

 • Na start ostry organizator zapewnia dojazd autobusami,

 • Meta - Amfiteatr w Parku Miejskim w Hajnówce.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 18 maja 2019r. ukończyły 18 lat i złożą podpis potwierdzający zdolność do udziału w biegu lub przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w półmaratonie,

 • Podczas weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości,

 • Zawodników obowiązuje limit czasu ukończenia biegu wynoszący 2,5 godziny (przybiegną do mety do godz. 14:30). Po przekroczeniu limitu zawodnicy będą zdejmowani z trasy.

IV. TRASA BIEGU:

 • Białowieża – Hajnówka: szosa asfaltowa przez malownicze zakątki Puszczy Białowieskiej,

 • Na trasie będą 3 punkty odżywcze z wodą, napojami i czekoladą (6, 12, 18 km),

 • Punkt odżywczy na mecie z wodą, bananami i pączkami.

V. ZGŁOSZENIA:

 • Elektroniczne zgłoszenia imienne po wypełnieniu formularza na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl od godziny 8.00 dnia 9 kwietnia 2019r.

 • Zgłoszenia drużynowe - udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji, wpisując w odpowiednie pole jednobrzmiącą nazwę drużyny. Warunkiem klasyfikowania jest min. 4 – osobowy skład drużyny, zawierający w tym min. 1 kobietę. Za wynik końcowy uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników danej drużyny, w tym 1 kobiety. O zwycięstwie decyduje najniższa łączna suma czasów członków drużyny. Nie ma możliwości dokonywania zmian w składach drużyn w dniu biegu.

 • Organizatorzy ustalają limit zgłoszeń na 350 osób. Z chwilą wcześniejszego przekroczenia limitu przyjmowanie zgłoszeń zostanie automatycznie zakończone.

Nie będą przyjmowane zgłoszenia w dniu biegu.

 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i wpłacenie opłaty wpisowej.

 • Osoby, które dokonają zgłoszenia, zobowiązane są do wpłacenia opłaty wpisowej w ciągu 3 dni z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej. W innym przypadku zgłoszenia będą usuwane z bazy danych.

 • Zamiana zawodników na liście startowej możliwa do dnia 6 maja 2019r. Warunkiem jest listowne przesłanie deklaracji o zamianie zawodników z pełnymi danymi osób zainteresowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia) łącznie z ich odręcznymi podpisami.

 • Osobom zgłoszonym do dnia 6 maja 2019r., mieszczącym się w limicie zgłoszeń, organizator gwarantuje pakiet startowy, w skład którego wchodzą: imienny numer startowy, pamiątkowy gadżet, czujnik do pomiaru czasu, bon na obiad, bon na Biesiadę, godzinna wejściówka do Parku Wodnego, worek na odzież, napój izotoniczny.

VI. OPŁATA WPISOWA:

 • Należy wpłacić na konto organizatora - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce:

PKO BP S.A. 23 1020 1332 0000 1102 0270 8360

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 27 76, e-mail: awksentiuk@hajnowka.pl

 • Wysokość opłaty - 100,00 zł

 • Kobiety, które ukończyły 65 rok życia i mężczyźni powyżej 70 roku życia – zwolnieni z opłaty.

 • Zawodnicy przebywający na stałe na terenie powiatu hajnowskiego i zrzeszeni w „Hajnówka Biega” lub „RKB Hajnówka” – 50,00 zł.

 • Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi,

 • Organizator wystawia fakturę VAT na żądanie uczestnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2017r., poz. 1221)

VII. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

 • W przeddzień zawodów 17 maja 2019r. w biurze zawodów - Amfiteatr Miejski w Hajnówce w godzinach 15.00 – 21.00 oraz w dniu zawodów od 8.00 do 9.30 – po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu oświadczenia o zdolności do udziału w Półmaratonie na własną odpowiedzialność,

 • Numer należy przypiąć z przodu, w widocznym miejscu.

 • Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Półmaratonu Hajnowskiego.

VIII. KLASYFIKACJE:

 • K I 18 - 29 lat, K II 30 - 39 lat, K III 40 - 49 lat, K IV 50 - 59 lat, K V > 59 lat

 • M I 18 - 29 lat, M II 30 - 39 lat, M III 40 - 49 lat, M IV 50 - 59 lat, M V 60 - 69 lat, M VI > 69 lat

 • drużynowa

 • najlepsi zawodnicy zamieszkujący teren powiatu hajnowskiego M i K (miejsca I-III),

 • najstarsza zawodniczka

 • najstarszy zawodnik

 • najmłodsza uczestniczka

 • najmłodszy uczestnik

IX. NAGRODY:

 • Każdy zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma imienny medal,

 • Klasyfikacja generalna wśród kobiet i mężczyzn, za miejsca I – IV puchary oraz nagrody pieniężne:

Mężczyźni Kobiety

 • I miejsce - 700 zł I miejsce - 700 zł

 • II miejsce - 600 zł II miejsce - 600 zł

 • III miejsce - 500 zł III miejsce - 500 zł

 • IV miejsce - 400 zł IV miejsce - 400 zł

 • W pozostałych kategoriach, za miejsca I - III zawodnicy otrzymują pamiątkowe statuetki,

 • Nagrody niespodzianki w klasyfikacji drużynowej,

 • Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe,

 • Premie finansowe za pobicie rekordu trasy - 300,00 zł

 • Wręczenie nagród odbędzie się w Amfiteatrze o godzinie 15.00.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • Zawodnicy po ukończeniu biegu mają możliwość skorzystania z natrysków w Parku Wodnym oraz spożycia posiłku w Zespole Szkół z DNJB przy ulicy Piłsudskiego 3,

 • Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie,

 • Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, rolkach oraz z wózkami z dziećmi,

 • Podczas trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną,

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe przy ograniczonym ruchu drogowym,

 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem, podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem drogowym (należy poruszać się prawą stroną jezdni),

 • Sprawy sporne rozstrzygają Kierownik Biegu Janusz Ludwiczak i Sędzia Główny Roman Sacharczuk,

 • Nagrodzeni zawodnicy obowiązani są do udziału w konferencji prasowej po zakończeniu zawodów,

 • Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z zawodnikami, a także dane osobowe mogą być wykorzystane przez organizatorów, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy,

 • Po zakończeniu dekoracji wszyscy chętni zawodnicy zostaną przewiezieni autokarami na Biesiadę w Puszczy Białowieskiej - wyjazd o godz. 16.30.

 • Osoby towarzyszące zawodnikom, chcące uczestniczyć w Biesiadzie, dokonują wpłaty na podane konto w wysokości 35,00 zł (zestaw dziecięcy - 15 zł) do dnia 6 maja 2019r. - opłata nie podlega zwrotowi.

 • interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.