Logo Hajnówka OSIR

News

PÓŁMARATON HAJNOWSKI - PRZEKŁADAMY NASZ JUBILEUSZ NA 22 MAJA 2021

21.01.2021

 

 

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY:

  • Popularyzacja sportu powszechnego, w tym biegów masowych, jako zdrowego stylu życia,

  • Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu, czynnego wypoczynku rodzinnego oraz formy doskonalenia fizycznego i poprawy stanu zdrowia,

  • Upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych,

  • Promocja regionu Puszczy Białowieskiej i wartości kulturowych Podlasia.

II. TERMIN I MIEJSCE:

  • 22 maja 2021r. (sobota) godz. 10:30 start honorowy z Amfiteatru Parku Miejskiego, ulica Parkowa w Hajnówce,

  • Godz. 12:00 start ostry z Białowieży - plac przy amfiteatrze,

  • Na start ostry organizator zapewnia dojazd autobusami,

  • Meta - Amfiteatr w Parku Miejskim w Hajnówce.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 22 maja 2021r. ukończyły 18 lat i złożą podpis potwierdzający zdolność do udziału w biegu lub przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w półmaratonie,

  • Podczas weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości,

  • Zawodników obowiązuje limit czasu ukończenia biegu wynoszący 2,5 godziny (przybiegną do mety do godz. 14:30). Po przekroczeniu limitu zawodnicy będą zdejmowani z trasy.

IV. TRASA BIEGU:

  • Białowieża – Hajnówka: szosa asfaltowa przez malownicze zakątki Puszczy Białowieskiej,

  • Na trasie będą 3 punkty odżywcze z wodą, napojami i czekoladą (6, 12, 18 km),

  • Punkt odżywczy na mecie z wodą, bananami i pączkami.

V. ZGŁOSZENIA:

  • Elektroniczne zgłoszenia imienne po wypełnieniu formularza na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl od godziny 8.00 dnia 12 kwietnia 2021r.

  • Zgłoszenia drużynowe - udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji, wpisując w odpowiednie pole jednobrzmiącą nazwę drużyny. Warunkiem klasyfikowania jest min. 4 – osobowy skład drużyny, zawierający w tym min. 1 kobietę. Za wynik końcowy uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników danej drużyny, w tym 1 kobiety. O zwycięstwie decyduje najniższa łączna suma czasów członków drużyny. Nie ma możliwości dokonywania zmian w składach drużyn w dniu biegu.

  • Organizatorzy planują limit zgłoszeń do 400 osób. Z chwilą wcześniejszego przekroczenia limitu przyjmowanie zgłoszeń zostanie automatycznie zakończone.

Nie będą przyjmowane zgłoszenia w dniu biegu.

  • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i wpłacenie opłaty wpisowej.

  • Osoby, które dokonają zgłoszenia, zobowiązane są do wpłacenia opłaty wpisowej w ciągu 3 dni z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej. W innym przypadku zgłoszenia będą usuwane z bazy danych.

  • Zamiana zawodników na liście startowej możliwa do dnia 12 maja 2021r. Warunkiem jest listowne przesłanie deklaracji o zamianie zawodników z pełnymi danymi osób zainteresowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia) łącznie z ich odręcznymi podpisami.

  • Osobom zgłoszonym do dnia 12 maja 2021r., mieszczącym się w limicie zgłoszeń, organizator gwarantuje pakiet startowy, w skład którego wchodzą: imienny numer startowy, pamiątkowy gadżet, czujnik do pomiaru czasu, bon na obiad, bon na Biesiadę, godzinna wejściówka do Parku Wodnego, napój izotoniczny.

VI. OPŁATA WPISOWA:

  • Należy wpłacić na konto organizatora - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce:

PKO BP S.A. 23 1020 1332 0000 1102 0270 8360

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

tel. 85 682 27 76, e-mail: awksentiuk@hajnowka.pl

  • Wysokość opłaty - 120,00 zł

  • Kobiety, które ukończyły 65 rok życia, mężczyźni powyżej 70 roku - zwolnieni z opłaty.

  • Zawodnicy przebywający na stałe na terenie powiatu hajnowskiego i zrzeszeni w „Hajnówka Biega” – 60,00 zł.

  • Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi,

  • Uwaga! W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego Organizator zastrzega sobie odwołanie imprezy (nastąpi zwrot opłaty wpisowej)

  • Organizator wystawia fakturę VAT na żądanie uczestnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2017r., poz. 1221)

VII. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

  • W przeddzień zawodów 21 maja 2021r. w biurze zawodów - Amfiteatr Miejski w Hajnówce w godzinach 15.00 – 21.00 oraz w dniu zawodów od 8.00 do 9.30 – po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu oświadczenia o zdolności do udziału w Półmaratonie na własną odpowiedzialność,

  • Numer należy przypiąć z przodu, w widocznym miejscu.

  • Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Półmaratonu Hajnowskiego.

VIII. KLASYFIKACJE:

  • K I 18 - 29 lat, K II 30 - 39 lat, K III 40 - 49 lat, K IV 50 - 59 lat, K V 60 - 69 lat, K VI > 69 lat

  • M I 18 - 29 lat, M II 30 - 39 lat, M III 40 - 49 lat, M IV 50 - 59 lat, M V 60 - 69 lat, M VI > 69 lat

  • drużynowa

  • najlepsi zawodnicy zamieszkujący teren powiatu hajnowskiego M i K (miejsca I-III),

  • najstarsza zawodniczka

  • najstarszy zawodnik

  • najmłodsza uczestniczka

  • najmłodszy uczestnik

IX. NAGRODY:

  • Każdy zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma imienny medal,

  • Klasyfikacja generalna wśród kobiet i mężczyzn, za miejsca I - VI puchary oraz nagrody pieniężne:

Mężczyźni i Kobiety

  • I miejsce - 700,00 zł

  • II miejsce - 600,00 zł

  • III miejsce - 500,00 zł

  • IV miejsce - 400,00 zł

  • V miejsce - 300,00 zł

  • VI miejsce - 200,00 zł

  • W kategoriach wiekowych, za miejsca I - III zawodnicy otrzymują pamiątkowe statuetki,

  • Nagrody niespodzianki w klasyfikacji drużynowej,

  • Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe,

  • Premie finansowe za pobicie rekordu trasy - 300,00 zł

  • Wręczenie nagród odbędzie się w Amfiteatrze o godzinie 15.00.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE:

  • Zawodnicy po ukończeniu biegu mają możliwość skorzystania z natrysków w Parku Wodnym oraz spożycia posiłku w Zespole Szkół z DNJB przy ulicy Piłsudskiego 3,

  • Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie,

  • Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, rolkach oraz z wózkami z dziećmi,

  • Podczas trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną,

  • Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe przy ograniczonym ruchu drogowym,

  • Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem, podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem drogowym (należy poruszać się prawą stroną jezdni),

  • Sprawy sporne rozstrzygają Kierownik Biegu Janusz Ludwiczak i Sędzia Główny Roman Sacharczuk,

  • Nagrodzeni zawodnicy obowiązani są do udziału w konferencji prasowej po zakończeniu zawodów,

  • Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z zawodnikami, a także dane osobowe mogą być wykorzystane przez organizatorów, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy,

  • Po zakończeniu dekoracji wszyscy chętni zawodnicy zostaną przewiezieni autokarami na Biesiadę w Puszczy Białowieskiej - wyjazd o godz. 16.30.

  • Osoby towarzyszące zawodnikom, chcące uczestniczyć w Biesiadzie, dokonują wpłaty na podane konto w wysokości 40,00 zł (zestaw dziecięcy – 20,00 zł) do 12 maja 2021r. Opłata nie podlega zwrotowi.

    W imprezie uczestniczą wyłącznie osoby, które dokonały opłaty.

  • interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.