Logo Hajnówka OSIR

News

przetarg ofertowy na sprzedaż drzew

20.11.2017

DR.050.30.2017

Hajnówka, dnia 20 listopada 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

z siedzibą ul. A. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

na podstawie zarządzenia Nr 35/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 marca 2017 w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za sprzedane składniki majątku Gminy Miejskiej Hajnówka

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż 14 drzew na pniu, rosnących w granicach administracyjnych miasta Hajnówka, na działkach będących w administrowaniu Ośrodka.

 

Przedmiotem sprzedaży jest 14 drzew przedstawionych w poniższym zestawieniu:

L.p.

Gatunek drzewa

Obwód pnia w cm mierzony na wysokości 130 cm

Lokalizacja nr geod. działki

Cena wywoławcza netto w zł/szt

1.

Klon zwyczajny

260

460/4

50

2.

Topola osika

90

460/4

50

3.

Klon jesionolistny

190

1/104

50

4.

Klon jesionolistny

160

1/104

50

5.

Grab pospolity

95

1/104

50

6.

Grab pospolity

85

1/104

50

7.

Lipa drobnolistna

70

1/104

50

8.

Lipa drobnolistna

70

1/104

50

9.

Lipa drobnolistna

160

1/104

50

10.

Jesion wyniosły

240

460/2

50

11.

Brzoza brodawkowata

150

460/2

50

12.

Lipa drobnolistna

160

460/2

50

13.

Lipa drobnolistna

290

460/2

50

14.

Lipa drobnolistna

230

460/2

50

 

Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, którzy deklarują kupno wszystkich drzew i uprzątnięciu ich w terminie do 15 lutego 2018 roku.

Załadunek i transport drzew należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zastosowaniu metod i sprzętu całkowicie wykluczającego jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa i mienia, osób zatrudnionych przy załadunku oraz urządzeń, instalacji i budynków będących w strefie roboczej.

Drzewa należy usunąć w całości, pozostawiając pnie na wysokości max. 20 cm nad gruntem, teren po wycięciu uporządkować.

Cena wywoławcza drzewa wynosi 50 zł + 8% VAT za sztukę.

Cena wywoławcza ustalona została na podstawie zarządzenia Nr 35/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za sprzedane składniki majątku Gminy Miejskiej Hajnówka.

Drzewa można oglądać bezpośrednio na gruncie wraz z przedstawicielem Ośrodka Sportu i Rekreacji, który wskaże drzewa do wycięcia (Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul.Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, te;. 85 682 27 76).

Kupujący nabywa wszystkie drzewa (14 sztuk), bez możliwości rezygnacji z któregoś.

 

Termin składania ofert: 05 grudnia 2017 roku, godzina 14.00, miejsce Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. A. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, pokój nr 2 sekretariat.

 

Termin otwarcia ofert: 05 grudnia 2017 roku, godzina 14.15, miejsce Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. A. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, pokój nr 5.

 

Postępowanie wygrywa oferent, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku stwierdzenia przez komisję dwóch lub więcej ilości równych ofert, komisja wybierze ofertę, która wpłynęła jako pierwsza.

Kupujący zobowiązany jest do wycięcia drzew, uporządkowania terenu i zabrania ściętych drzew we własnym zakresie oraz własny koszt, w terminie do 15 lutego 2018 roku.

Kupujący określoną w ofercie cenę brutto wpłaci na konto bankowe Sprzedającego nr 23 1020 1332 0000 1102 0270 8360 w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce

Mirosław Awksentiuk

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.