Logo Hajnówka OSIR

News

News zdjęcie id 151

II URODZINY STREET WORKOUT HAJNÓWKA 2016 - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Image and video hosting by TinyPic

Zawody odbędą się w dniu 10.07.2016r (NIEDZIELA). Udział w zawodach Street Workout od 16 roku życia; osoby niepełnoletnie zobowiązane są do okazania w trakcie rejestracji pisemnego oświadczenia od prawnych opiekunów, zezwalającego im na start w zawodach. 

REGULAMIN ZAWODÓW

II URODZINY STREET WORKOUT HAJNÓWKA 2016

§1. Przepisy wstępne

1. Organizatorem zawodów jest grupa sportowa Street Workout Hajnówka oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

2. Zawody odbędą się w dniu 10.07.2016r (NIEDZIELA)

3. Zawody mają na celu:

- popularyzację Street Workout w Hajnówce

- propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu młodzieży i osób dorosłych

- integrację zawodników

4. Udział w zawodach Street Workout od 16 roku życia; osoby niepełnoletnie zobowiązane są do okazania w trakcie rejestracji pisemnego oświadczenia od prawnych opiekunów, zezwalającego im na start w zawodach. W przypadku jego braku uczestnik nie zostanie dopuszczony do zawodów OŚWIADCZENIE-TUTAJ

5. Każdy zawodnik jest zobowiązany do dostarczenia formularza zgłoszeniowego ZGŁOSZENIE-TUTAJ

6. Zapisy do zawodów będą przyjmowane na miejscu w dniu zawodów, od godz. 11:30 do 12:00, oraz poprzez formularz internetowy dostępny na Facebooku na stronie wydarzenia.

7. Zawody rozpoczynają się w dniu 10.07.2016 o godz. 12:30 na urządzeniach STREET WORKOUT przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce od ulicy Ks. Dziewiatowskiego 2.

8. Aby wziąć udział w zawodach należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która zawiera przyjęcie założeń regulaminu.

9. Zawody organizowane są w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn:

- w dwóch kategoriach mężczyzn:

a) Regulamin konkurencji „Siłowej”

- W tej konkurencji udział mogą brać tylko mężczyźni

- Konkurencja ta składa się z dwóch ćwiczeń: podciąganie i pompka szwedzka

- Oba ćwiczenia wykonywane są z dodatkowym obciążeniem (odważnik kettlebell), w przypadku podciągania jest to obciążnik ważący 20kg, w przypadku pompek szwedzkich – 40kg

- Zawodnicy najpierw przystępują do podciągania, po podciąganiu wykonują pompki szwedzkie

- Zawodnicy startują w ustalonej kolejności

- O wyniku końcowym decyduje suma wykonanych powtórzeń z dwóch konkurencji (liczba powtórzeń w podciąganiu + liczba powtórzeń w pompkach szwedzkich = wynik końcowy)

- W przypadku gdy zawodnicy będą mieli taki sam wynik końcowy, rozegrana zostanie dogrywka

Zasady podciągania z obciążeniem 20kg:

- Podciąganie nachwytem

- Chwyt na szerokość barków

- W trakcie podciągania zabroniona jest zmiana chwytu

- Pozycja startowa: ręce wyprostowane, ciało nieruchome, wyprostowane nogi, odważnik opiera się na nogach

- Po podaniu przez sędziego komendy „START” zawodnik rozpoczyna podciąganie

- Sędzia będzie sygnalizować zaliczone powtórzenie

- Powtórzenie zostanie zaliczone gdy broda uczestnika znajdzie się NAD drążkiem

- W dolnej fazie ćwiczenia ciało musi być opuszczone prawie do pełnego wyprostu ramion

- Powtórzenie nie zostanie zaliczone w przypadku gdy broda nie znajdzie się nad drążkiem

- Dozwolone jest używanie rękawiczek, magnezji

- Dozwolony jest krótki odpoczynek, gdy zawodnik znajduje się w fazie dolnej ( odpoczynek może trwać maksymalnie 5 sekund)

- Zabrania się kołysania, pomagania sobie nogami

- Próba zostanie przerwana gdy zawodnik opuści drążek lub gdy nastąpi zmiana chwytu

Zasady pompek szwedzkich z obciążeniem 40kg:

- Pozycja startowa: zawodnik opiera się na poręczach, ciało i ramiona wyprostowane

- Po podaniu przez sędziego komendy „START” zawodnik rozpoczyna wykonywania ćwiczenia

- Sędzia będzie sygnalizować zaliczone powtórzenie

- Powtórzenie zostanie zaliczone wtedy gdy zawodnik w górnej fazie ćwiczenia będzie miał wyprostowane ręce w łokciach

- Powtórzenie nie zostanie zaliczone wtedy gdy w górnej fazie ćwiczenia zawodnik nie będzie miał wyprostowanych ramion

- Dozwolone jest używanie rękawiczek, magnezji

- Dozwolony jest krótki odpoczynek (maksymalnie 5 sekund), gdy zawodnik znajduje się w górnej fazie ćwiczenia

- Zabrania się dotykania nogami podłoża

b) Regulamin konkurencji „Wytrzymałościowej”

- W tej konkurencji udział mogą brać wyłącznie mężczyźni

- Konkurencja ta polega na tym, że zawodnik ma 3 minuty i w tym czasie wykonuje 4 ćwiczenia: podciąganie, pompki szwedzkie, pompki na ziemi i przysiady

- Każde powtórzenie z poszczególnego ćwiczenia jest punktowane:

-podciąganie

*1 powtórzenie – 1 pkt

- pompki szwedzkie

*1powtórzenie – 0,75 pkt

- pompka

*1 powtórzenie – 0,25 pkt

- przysiad

*1 powtórzenie – 0,25 pkt

- Kolejność wykonywania ćwiczeń przez zawodnika jest dowolna

- Zawodnik przez 3 minuty stara się wykonać jak największą ilość powtórzeń w danych ćwiczeniach

- Każdy zawodnik jest obserwowany przez jednego sędziego, który na bieżąco zapisuje liczbę danych powtórzeń

- Końcowy wynik to ilość wszystkich punktów zdobytych za powtórzenia w poszczególnych ćwiczeniach (dla przykładu: ktoś w ciągu 3 minut zrobił 30 podciągnięć, 50 dipsów, 70 pompek i 50 przysiadów – wyliczamy punkty: 30 podciągnięć x 1pkt + 50 dipsów x 0,75pkt + 70 pompek x 0,25pkt + 50 przysiadów x 0,25pkt = 30pkt + 37,5pkt + 17,5pkt + 12,5pkt = 97,5pkt

WYNIK KOŃCOWY – 97,5 pkt

- Konkurencję wygrywa ta osoba, która zdobędzie największą ilość punktów

- Jednocześnie w boju startuje dwie osoby, każda jest sędziowana przez oddzielnego sędziego

Zasady podciągania i pompek szwedzkich są identyczne jak przypadku „Siłowej” (podane wyżej)

Zasady wykonywania pompek:

- Pozycja startowa: zawodnik ustawia się w podporze przodem, rozstaw rąk na szerokość barków

- W dolnej fazie ruchu klatka piersiowa powinna dotykać ziemi

- Zaliczane będą tylko czyste powtórzenia – pełen wyprost ramion, dotknięcie klatką piersiową ziemi

Zasady wykonywania przysiadów:

- Przysiad powinien być wykonywany w na pełnym zakresie ruchu, to znaczy że tył ud opiera się na łydkach, a stopy pozostają płasko na ziemi

- Nie będą zaliczane półprzysiady czy też przysiady, w których pięty będą odrywać się od ziemi

PRZYSIADY dla KOBIET

- W tej konkurencji udział mogą brać wyłącznie kobiety

- Konkurencja ta polega na tym, że wszystkie zapisane zawodniczki ustawiają się do startu i na komendę sędziego rozpoczynają wykonywanie przysiadów

- Każde powtórzenie będzie liczone i sygnalizowane przez sędziego, sędzia przez mikrofon będzie liczył powtórzenia, zawodniczki wykonują przysiad na komendę sędziego

- Przysiady muszą być wykonywane dobrze technicznie, tzn. pełen zakres ruchu, pięty nie odrywają się od podłoża, sylwetka wyprostowana

- Każda zawodniczka może dostać maksymalnie 2 ostrzeżenia od sędziego, przy 3 ostrzeżeniu odpada z boju

- Wygrywa zawodniczka, która wykona najwięcej powtórzeń

10. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu za ewentualnie nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów jak i pozostawione rzeczy przez uczestników.

11. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

§2

Przebieg Zawodów:

1. Zawody są prowadzone wg przepisów ustalonych przez organizatorów i sędziów.

2. System zawodów określi sędzia główny przed rozpoczęciem zawodów.

3. Czas trwania zawodów określi sędzia główny przed rozpoczęciem zawodów w zależności od ilości uczestników.

4. W sytuacjach spornych decydują sędziowie zawodów.

5. Zmiany w przepisach zastrzeżone są dla sędziów zawodów.

6. Nad przebiegiem turnieju i przerwami w trakcie jego trwania czuwają sędziowie zawodów.

7. Podczas turnieju zawodników obowiązuje pełna odpowiedzialność cywilna zawodników.

§3

Przepisy końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. W przypadku istotnych zmian, zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy i zmiany w regulaminie bez podania przyczyny. 

3. Organizator może wykorzystać dane zawodników do celów promocyjnych zawodów.

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.