Logo Hajnówka OSIR

News

News zdjęcie id 1242

RAJD ROWEROWY PO PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

16.08.2022

 

WAKACYJNY RAJD ROWEROWY PO PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

1. Cele:
- popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku,
- promowanie „zdrowego stylu życia”.

2. Organizator:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ADSUM

3. Termin i miejsce:

24 sierpnia 2022r. Zbiórka uczestników o godzinie 9:00 na terenie Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne.

4. Trasa rajdu:

Hajnówka – Budy – Teremiski - Białowieża – Hajnówka

5. Uczestnicy:

Dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat, które zgłoszą się telefonicznie pod nr 600 343 087 lub 85 682 27 76 do 22.08.2022r. Liczba miejsc ograniczona (14 osób).

Do zgłoszenia prosimy dołączyć poniższy dokument:

POZWOLENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

6. Organizator rajdu zapewnia uczestnikom:
- opiekunów
- obiad (katering)
- ubezpieczenie

7. Warunki uczestnictwa:
Udział w rajdzie jest bezpłatny.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
- Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.
- Uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower, koszulkę odblaskową lub kamizelkę, kask.
- Posiadanie legitymacji szkolnej, karty rowerowej.

8. Informacje dodatkowe:
Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych rajd zostanie przełożony.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z:

- udziałem w Rajdzie Rowerowym organizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b

- z publikacją wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce, portalach społecznościowych oraz wywieszaniu ich w placówce Administratora, w tym w szczególności na fotorelację w prasie, portalach i na stronach internetowych, reprodukcjach i na ulotkach, plakatach, zaproszeniach, w galeriach zdjęć oraz wszelkich innych materiałach promocyjnych tu niewyszczególnionych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

- dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym: służbom zabezpieczenia medycznego i innym uprawnionym organom państwowym. Administrator będzie przekazywał dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania, w tym w szczególności do dostawców usług teleinformatycznych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 3 lat od zakończenia danej edycji wydarzenia na potrzeby dochodzenia i obrony roszczeń. Wizerunek przetwarzamy do czasu wycofania zgody oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w Rajdzie Rowerowym.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.