Logo Hajnówka OSIR

News

News zdjęcie id 1209

OSiR ZAPRASZA DO UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH HAJNÓWKI W Siatkówce Plażowej Mężczyzn Amatorów

13.06.2022

 

Mistrzostwa Hajnówki

w Siatkówce Plażowej Mężczyzn Amatorów

Informacje ogólne dotyczące turnieju

 

 

 1. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce

 2. Termin: 23.06.2022r.

  godz. 16:30 – losowanie z udziałem kapitanów drużyn

  godz. 16:45 – rozpoczęcie turnieju

 3. Miejsce: boiska piaskowe na terenie zrewitalizowanym OSiR.

 4. System rozgrywek brazylijski. O kolejności gier zadecyduje losowanie. Maksymalna ilość drużyn w turnieju - 8. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 5. Zgłoszenia imienne drużyn w Biurze OSiR, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 2 lub elektronicznie na adres osir@hajnowka.pl oraz wpisowe w wysokości 30,00 zł od drużyny na konto bankowe OSiR 

  PKO BP SA Oddział w Hajnówce Nr 23 1020 1332 0000 1102 0270 8360 do dnia 20.06.2022r.

 6. W turnieju mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy pełnoletni, niezrzeszeni.

 7. Uczestników obowiązuje jednolity strój.

 8. Pozostałe przepisy gry na podstawie regulaminu PZPS.

 9. Trzy drużyny finałowe otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody pieniężne, czwarta drużyna - medale.

 10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od NW.

 11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń organizatorów i sędziego głównego zawodów oraz do zachowania zasad „fair play”.

 12. Roman Wnuczko 600 343 087
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna poniżej. Wymóg przekazania informacji wynika z art. 13 i art. 14 RODO.
 

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. Przetwarzanie danych osobowych dziecka odbywa się w celu:

a. utrwalenia i publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska, a także wyniku Mistrzostw Hajnówki w Siatkówce Plażowej Mężczyzn Amatorów na stronach internetowych Administratora - art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody;

b. rejestracji i udziału w zawodach Street Workout oraz podjęcia wszelkich czynności związanych z organizacją - art. 6 ust. 1 lit. b, e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO– dane osobowe uczestników przechowywane będą do zakończenia Mistrzostw Hajnówki w Siatkówce Plażowej Mężczyzn Amatorów. Dane dotyczące wyniku będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

c. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata od zakończenia wydarzenia.

5. Przetwarzanie Pana danych osobowych odbywa się w celu:

a. Zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach Hajnówki w Siatkówce Plażowej Mężczyzn Amatorów – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane będą przechowywane do zakończenia wydarzenia;

b. Nawiązania kontaktu w sprawach związanych z wydarzeniem -art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane do zakończenia wydarzenia;

c. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przechowywane 3 lata od zakończenia wydarzenia.

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia zorganizowania i przeprowadzenia zawodów. W zakresie jaki dotyczy wykonania obowiązków związanych z rozliczeniem, podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.