Logo Hajnówka OSIR

News

News zdjęcie id 1119

INDYWIDUALNY TURNIEJ AMATORÓW W TENISIE STOŁOWYM

28.10.2021

Zapraszamy do udziału w Indywidualnym Turnieju w Tenisie Stołowym Amatorów im. Jarosława Leszczyńskiego 11 listopada 2021r, w Szkole Podstawowej nr 1 w Hajnówce (wejście od ul. Armii Krajowej)

KATEGORIE:

 godz. 9:00 - rocz. 2011 i młodsi (dziewczęta i chłopcy)

godz. 9:00 - rocz. 2009 - 2010 (dziewczęta i chłopcy)

godz. 10:00 - rocz. 2007 - 2008 (dziewczęta i chłopcy)

godz. 12:00 - rocz. 2003 - 2006 (dziewczęta i chłopcy) 

godz. 14:00:

rocz. 2002 i starsze (Seniorki)

rocz. 2002-1972 (Seniorzy)

rocz. 1971 i starsi (Oldboje)

  • Zgłoszenia imienne w dniu zawodów - pół godziny przed rozpoczęciem danej kategorii.

  • W Turnieju w kat. Seniora i Oldboja mogą wziąć udział amatorzy – zawodnicy niezrzeszeni w Okręgowym Związku Tenisa Stołowego lub Polskim Związku Tenisa Stołowego (dwuletnia karencja).

  • Wręczenie medali 15 minut po zakończonej kategorii.

  • System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszeń

  • Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na sali gimnastycznej

  • Sprawy sporne rozstrzyga prowadzący zawody – J. Ludwiczak (509 050 268)


KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Na podstawie art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka, telefon (85) 682 27 76
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.