Logo Hajnówka OSIR

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4646
W sumie: 124393

OFERTY PRACY

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

ZATRUDNI

ORGANIZATORA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH

 

Określenie stanowiska:

INSTRUKTOR DYSCYPLINY SPORTU w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki - turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, pedagogika, zarządzanie kulturą fizyczną.

b) posiadanie wiedzy i predyspozycji do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz turniejów w różnych dyscyplinach np: tenis ziemny, siatkówka, tenis stołowy, szachy, rajdy rowerowe, dart, piłkarzyki,

c) bardzo dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku, praca na powietrzu,

d) dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dziećmi i osobami w podeszłym wieku,

e) nieposzlakowana opinia.

Wymagania formalne:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji i prowadzenia zadań w zakresie kultury fizycznej,

b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,

c) znajomość tematyki funkcjonowania środowisk sportowych w szkołach miasta Hajnówka,

d) znajomość pakietu MS Office,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne,

g) komunikatywność,

h) łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji,

i) łatwość w podejmowaniu decyzji,

j) odpowiedzialność, skrupulatność i sumienność,

k) mile widziana znajomość języka angielskiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób z różnych grup wiekowych,

b) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania różnorodnych form aktywności i aktywizacji sportowej mieszkańców,

c) organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych,

d) planowanie i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych ujętych w kalendarzu Ośrodka (obsługa merytoryczna i techniczna, prowadzenie dokumentacji dotyczącej imprez tj. preliminarzy, regulaminów, protokołów, dzienników zajęć, sprawozdań),

e) nadzór nad właściwym wykorzystaniem infrastruktury sportowej będącej na stanie Ośrodka,

f) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności Ośrodka,

g) współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej,

h) wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

Dopuszcza się możliwość zatrudnienia absolwentów uczelni lub osób już pracujących, chcących podjąć naukę nowego zawodu pod warunkiem dotychczasowej aktywności w amatorskim uprawianiu sportu lub turystyki.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub pod telefonem 604 153 073.

Mirosław Awksentiuk

Dyrektor OSiR Hajnówka
 

Hajnówkadnia 04 kwietnia 2024 r.

 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.